Nieuwe ABU CAO

Nieuwe ABU CAO

De belangrijkste wijzigingen voor in 2024


11 januari 2024
Per 1 januari 2024 zijn er een aantal regels op onder meer het gebied van de cao, kostprijs en sociale zekerheid veranderd. Hieronder geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Kostprijs


Er zijn twee extra wendbare dagen. 2024 is een schikkeljaar en het aantal dagen dat in het weekend valt is één dag minder.
kostprijs

Pensioen


Opbouw pensioen vanaf 18 jaar
Sinds 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd verlaagd: van 21 naar 18 jaar. Iedere uitzendkracht van 18 jaar en ouder wordt daarmee direct bij de eerste uitzendbaan deelnemer aan het pensioenfonds.
Pensioenpremies StiPP
De voorlopige uurfranchise waarmee in 2024 de pensioenpremie wordt berekend, is €8,45 (dit was in 2023 €7,86) en het voorlopig maximum pensioengevend uurloon is verhoogd naar €38,26 (dit was in 2023 €35,77). De premiepercentages van de basis- en plusregeling zijn niet gewijzigd.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is gestegen van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.

CAO voor uitzendkrachten


Omdat er met vakbonden geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao voor 2024, is de huidige CAO voor uitzendkrachten verlengd tot 1 januari 2025. Hoewel er geen afspraken zijn gemaakt over wijzigingen in die verlengde cao, veranderen een paar zaken automatisch door het aanbreken van een nieuw kalenderjaar. Het gaat om:
  • De hoogte van reserveringen
  • De indexatie van de cao-beloning van de allocatiegroep
  • De nieuwe premie voor de PAWW

Wetswijzigingen


Dit zijn de belangrijkste (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2024:
Reiskostenvergoeding verhoogd
De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari verhoogd van 0,21% naar 0,23% per kilometer.
Vrije ruimte
Vanaf 2024 is de vrije ruimte in de WKR 1,92% van de loonsom tot en met €400.000. Over het bedrag van de loonsom boven €400.000 is de vrije ruimte in 2024 gelijk gebleven, namelijk 1,18%.

Wettelijk minimumloon


Overgang wettelijk minimummaandloon naar wettelijk minimumuurloon
Dit betekent dat het uurloon niet meer afgeleid hoeft te worden van het maandloon. Wel kan het betekenen dat het uurloon in de cao van de inlener als gevolg hiervan aangepast moet worden. Dit kan vooral gaan spelen bij cao's die een langere arbeidsduur kennen van bijvoorbeeld 38 of 40 uur.
Verhoging wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon met 3,75 verhoogd naar €13,27 per uur (voor 21 jaar en ouder). Per 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon 1,2% omhoog, mits het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt aangenomen.

Overige informatie


Verplichte rapportage werkgebonden personenmobiliteit
Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht gegevens te verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk woon-werkverkeer) van hun medewerkers. Het gaat onder meer over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoersmiddelen en brandstof. Deze maatregel vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken de CO2-uitstoot te reduceren..
- Omdat het in de praktijk lastig is deze gegevens van uitzendkrachten uit te vragen (de standplaats kan bijv.
per dag verschillen) wordt er momenteel samen met het ministirie van Infrastructuur en Waterstaat
gewerkt aan een aangepaste methode voor uitzendbureaus.

Wil je over de bovenstaande informatie meer weten? Dan staan onze medewerkers je graag te woord!

Bron:https://www.abu.nl/kennisbank/cao-voor-uitzendkrachten/de-belangrijkste-wijzigingen-in-2024-voor-uitzendondernemers/#werkbare-dagen

Verdien €100 netto!

Als wij iemand plaatsen uit jouw netwerk...
Dan verdien jij € 100,- netto wanneer deze persoon meer dan 1 maand voor ons werkt. Snel verdiend!!!

© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies