De Uitzendovereenkomst via DOEN!

De Uitzendovereenkomst via DOEN!

Wanneer we samen tot een succes zijn gekomen en je hebt je droombaan geaccepteerd, gaan we samen met je zitten om het contract op te stellen. Wij gaan er natuurlijk voor om jou zo snel mogelijk aan een vaste baan te helpen, maar veelal werk je als een soort proefperiode eerst een poosje voor ons.

Hieronder leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat en waar je zoal mee te maken krijgt.

Arbeidsovereenkomst
In de overeenkomst die we als werkgever met jou afsluiten spreken we af wat jouw rechten en plichten zijn. We hanteren hierin de ABU CAO, dit is de cao speciaal voor uitzendkrachten. De volledige ABU CAO kun je hier bekijken en downloaden.

We sommen hier de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst op:
  • Contractsvorm. We starten altijd met een zogenaamde Fase A overeenkomst. Deze overeenkomst duurt maximaal 1 jaar. In deze overeenkomst hanteren wij een 'beding'. Dit houdt in dat een uitzendovereenkomst steeds automatisch eindigt wanneer de uitzending op verzoek van de inlener of werknemer wordt beĆ«indigd.
  • Werkingssfeer CAO. Het bedrijf waar je door wordt ingeleend hanteert een CAO die past bij de beroepsgroep. Als werknemer met een Fase A overeenkomst heb je recht op dezelfde beloningsregeling en CAO voorwaarden.
  • Brutoloon. Vooraf bepalen we samen met jou en de opdrachtgever welk bruto uurloon er wordt afgesproken. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst. Het uurloon is altijd inclusief eventuele ADV/ATV vergoeding en de zogenaamde 'Wachtdagcompensatie'.
  •  Ziekte en Wachtdagen. Bij ziekte eindigt de Fase A overeenkomst automatich. Dit komt omdat wij via het UWV verzekerd zijn voor ziekte. Zij nemen daarom de overeenkomst van ons over en zullen ervoor zorg dragen dat je je ziektedagen betaald krijgen. De eerste ziektedag is volgens de ABU CAO geen recht op betaling, de tweede ziektedag is een zogenaamde wachtdag. Hiervoor wordt een wachtdagcompensatie toegevoegd aan je uurloon. Je krijgt deze wachtdag dus niet betaald maar is in feite al meegeteld in je uurloon.
  • Stipp Basis Pensioen. Wanneer je 8 weken gewerkt heb ga je automatisch meedoen met de opbouw van het Stipp Basis Pensioen. Uiteraard leggen we dit voor jou vast.
  • Vakantie. Vanaf je eerste werkdag ga je gelijk vrije dagen opsparen. Bij een volledige werkweek worden er 16 vakantieuren opgebouwd per maand. Tevens wordt er op je loonstrook 8% vakantietoelsag opgespaard die in mei wordt uitbetaald.

Direct advies?

Leo van Wijngaarden


Adviseur, Coach en teamcaptain

Tel: 088 - 200 3600
App: 06 - 36 21 53 27
Mail: leo@doenpersoneel.nl

Linkedin


© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies