Betaling Feestdagen

Betaling Feestdagen

Er is rondom de feestdagen vaak wat verwarring over de uitbetaling van de feestdagen. We hebben het dan over tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de kerstdagen en nieuwjaarsdag,

Je hebt recht op uitbetaling van een feestdag wanneer deze dag valt op een dag die normaliter als je vaste werkdag is aan te merken. Hoe bepaald wordt of deze dag een vaste werkdag is, is als volgt;

A. Je hebt in een periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de feestdag minimaal 7x op de desbetreffende dag gewerkt.
Voorbeeld: Eerste Kerstdag valt dit jaar op een vrijdag. Je hebt recht op doorbetaling op deze dag wanneer je 13 aaneengesloten vrijdagen voorafgaand aan deze feestdag er minimaal 7 hebt gewerkt.

B. Heb je nog geen 13 aaneengesloten weken gewerkt dan heb je recht op doorbetaling wanneer je op meer dan de helft van het aantal gewerkte weken op die betreffende dag in de week hebt gewerkt.
Voorbeeld: je bent nog maar 5 weken aan het werk en je hebt 3 van de 5 vrijdagen gewerkt. Dit is meer dan de helft en daarmee heb je recht op uitbetaling op Eerste Kerstdag.

Als je recht hebt op uitbetaling dan wordt er gekeken naar de arbeidsomvang op deze dag. De arbeidsomvang wordt als volgt bepaald; Het totaal aantal uur van alle vrijdagen wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal dagen waarop gewerkt is. Dit is het aantal uur waar je recht op hebt voor deze feestdag.

Direct advies?

Leo van Wijngaarden


Adviseur, Coach en teamcaptain

Tel: 088 - 200 3600
App: 06 - 36 21 53 27
Mail: leo@doenpersoneel.nl

Linkedin


© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies