Bouw ik pensioen op?

Bouw ik pensioen op?

Wanneer je in dienst treedt bij ons dan neem je na 8 gewerkte weken verplicht deel aan het Basis Stipp Pensioen fonds. We leggen je graag verder uit hoe het uiteindelijk werkt.

Premie
Je spaart van ieder gewerkt uur een klein percentage (4,2%) in een pensioen potje. De uiteindelijke beschikbare ingelegde premie komt beschikbaar bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd.
Voor elke actieve deelnemer wordt maandelijks de beschikbare premie toegevoegd aan het opgebouwde pensioenkapitaal. Deze premie is niet de premie die bij fase 1 vermeld is. Hoe hoog de beschikbare premie is, is afhankelijk van de pensioenregeling waarin u deelneemt. In de Basisregeling is er sprake van een leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie.

Belegging
De uitvoeringsinstantie Stipp zorgt ervoor dat het pensioenkapitaal met zorg wordt beheerd en dat met een deel van de inleg belggingen worden gedaan. Op de website van Stipp kun je zien wat de behaalde beleggingsrendementen zijn.

Pensioen uitkering
Met het pensioenkapitaal koop je op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Hoeveel jaarlijks pensioen je krijgt voor je kapitaal wordt bepaald door de inkoopfactoren. Deze worden maandelijks vastgesteld. De inkoopfactoren zijn afhankelijk van:
de rente;
de levensverwachting;
de verhouding man/vrouw bij pensioenfonds StiPP;
de benodigde bufferopslag

Daarnaast kun je als je met pensioen gaat, kiezen tussen een stabiele of variabele uitkering. Bij een stabiel pensioen weet je welk bedrag je de rest van je leven elke maand ontvangt.  Bij een variabele uitkering wordt je pensioenkapitaal nog steeds belegd. De hoogte van je uitkering is dan afhankelijk van beleggingsrendementen en kan dus jaarlijks wijzigen.

Rekenvoorbeeld
Marja is 36 jaar en werkt als uitzendkracht. Zij verdient € 17,50 bruto per uur en werkt 32 uur per week. Per 4 weken verdient zij dus 4 x 32 x € 17,50 = € 2.240. De franchise per 4 weken is voor haar 4 x 32 x € 7,01 = € 897,28
Marja besluit op haar 65e met pensioen te gaan. Marja heeft geen partner en koopt dus alleen maar ouderdomspensioen in. Stel dat haar kapitaal  op dat moment € 25.000 bedraagt. De inkoopfactor voor alleen ouderdomspensioen op 65 bedraagt op het moment dat zij met pensioen gaat 24,342. Dit betekent dat zij een jaarlijks levenslang pensioen krijgt van € 25.000 : 24,342 = € 1.027,03.

Meer weten?
Via deze link kun je het hele Pensioenregelement lezen en downloaden.
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met je Digi-D en precies zien hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd.


Terug naar FAQ
© 2024 Doen Personeel  - Privacy & Cookies